Systemen

De meest gebruikte systemen zijn C(+) en D.

Systeem C heeft natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer van lucht.
Bij systeem C komt er verse lucht naar binnen via (raam)roosters en wordt deze mechanisch afgevoerd via een ventilator.
Bij C+ wordt de luchtkwaliteit gemeten en de debieten automatisch geregeld via kleppen per kamer/zone.

Systeem D heeft mechanische aan- en afvoer van lucht.
Het grote voordeel van een D systeem is dat er gebruik gemaakt kan worden van een warmtewisselaar. De koudere buitenlucht wordt opgewarmd door de naar buitengaande warme binnenlucht, zodat je een deel van de warmte terugwint en energie bespaart. De luchtstromen worden hierbij niet gemengd, dus er is geen risico op vervuiling van de binnenkomende lucht. Door de bypass wordt de aangevoerde lucht in de zomer niet opgewarmd.
 

Realisaties

Nood aan advies of een prijsaanvraag?